Aurime Elli energiapaalu

Uusiutuvaa energiaa perustuksista

Rakentaminen on siirtynyt enimmäkseen alueille, missä luotettava perustaminen edellyttää paaluperustuksia. Ihmeteltävä on, että miksi näiden kantavuudeltaan huonojen maa-alueiden ainoata rikkautta, ilmaista energiaa ei hyödynnetä tarpeeksi.

ELLI energiapaalu on paaluperustuksiin sijoitettava energiakeräin, jolla voidaan maahan varastoitunutta energiaa hyödyntää lämmityskaudella lämmityksessä ja jäähdytyskaudella viilennyksessä. Paalutustyöhön ja käytettäviin paalumateriaaleihin ei tarvita muutoksia. Tavanomaisesti suoritetun paalutuksen jälkeen paaluihin asennetaan energiankeräinputket ja paalut täytetään betonilla.
 

Energiapaalujen käyttöalueet

frontpage_icon_01.png

Maalämpö

 • Maalämpöpumpun keräin
 • Ilmanvaihdon esilämmitys

sdfsdfsdf

Ilmaiskylmä

 • Puhallinkonvektori viilennys
 • Coolbox viilennys
 • Ilmanvaihdon viilennys

frontpage_icon_03.png

Lauhdutin

 • Kompressorijäähdytyksen
  lauhdutinjärjestelmä

Miten ELLI energiapaaluja voidaan hyödyntää kaukolämpöverkkoon kytkettävissä rakennuksissa

ELLI energiapaalut tarjoavat kaukolämpöön kytkettäviin rakennuksiin erinomaisen tavan saada energiatehokas, ympäristöystävällinen jäähdytysratkaisu. Aurime COOLBOX viilennyksen pumppu ja ohjausjärjestelmä yhdistettynä ELLI energiapaalujärjestelmään mahdollistaa tehokkaan maasta otettavan jäähdytyksen.


Minkälaiset perustuspaalut soveltuvat ELLI energiakeräimellä aktivoitaviksi energiapaaluiksi

Energiapaaluksi soveltuu mikä tahansa teräsputkipaalu, jonka sisähalkaisijan läpimitta on koko paalun matkalla yli 75mm. Esim. SSAB:n RR90 pienpaalu on riittävän kokoinen energiapaaluksi.

Miten ELLI energiapaaluratkaisu eroaa maalämpöratkaisuista toteutettuna porakaivolla

ELLI Energiapaalut ovat ympäristöystävällisempi tapa hyödyntää maasta saatava energia verrattuna maalämpökaivon poraukseen. Esimerkiksi 150m porakaivon porauksessa syntyy 0,8 t/CO2 päästöjä. ELLI Energiapaalut vähentävät näin rakentamisen CO2 vaikutuksia ympäristölle. Samalla pohjavesien pilaantumisriski pienenee. Tämä ekologisuus 
tekee ELLI energiapaaluista myös kustannustehokkaamman ratkaisun.

ELLI energiapaaluissa käytettävät keräimet ovat materiaaleiltaan laadukkaita ja kestäviä. Perustuspaalun sisään asennettava ELLI energiakeräin on yhtenäinen lämmönkeruuputki ilman hitsaus tai mekaanisia liitoksia ja on näin ollen äärimmäisen turvallinen ratkaisu.

 

Paljonko tehoa saadaan Elli energiapaalusta

Elli energiapaalusta saadaan lämmitystehoa parhaimmillaan 30 W/m. Lopullinen tehomitoitus tehdään tarjouksen yhteydessä. Paalujen pituus, määrä, maaperän koostumus, pohjaveden korkeus ja rakennuksen lämmitettävä pinta-ala vaikuttavat lopullisesti paaluista saatavaan tehoon.

 

 

Puhdasta energiaa moderniin kodin lämmitykseen ja viilennykseen

 

Hyviä syitä valita Aurime energiapaalut!

 • Voidaan hyödyntää sekä lämmityksessä että viilennyksessäPaalutustyöhön ja paalumateriaaleihin ei tarvita muutoksia
  Hyvä lämmitys/viilennys hyötysuhde
  Ei vaadi erillisiä lupia
  Ympäristöystävällinen

Energiapaalun ja porakaivon hintavertailu 150m2 omakotitalossa

Energiapaalut ovat kustannustehokas tapa hyödyntää maalämpöä. Hinta energiapaalulle muodostuu ELLI energiapaaluputkistosta, sen asennuksesta ja paalun täytöstä. Täyttömateriaalina on yleisimmin betoni. Teräspaalujen hyödyntäminen energiapaaluina ei edellytä erityisiä erillislupia kuten porakaivojen poraaminen, jolloin tämä säästää myös kustannuksia rakennuslupavaiheessa. ELLI energipaaluissa on myös mukana tekniseen tilaan toimitettava jakotukki asennettuna, säädettynä ja järjestelmä täytettynä. Tämä helpottaa LVI urakoitisjan työtä tehdä lämpöpumpun kytkentä paalujärjestelmältä eteenpäin. 

Elli energia­paalujen toimitus­prosessi

ELLI energiapaalujärjestelmä on täydellinen toimituskokonaisuus. Järjestelmä mitoitetaan ja suunnitellaan rakennuskohteen mukaan. Asennus suoritetaan paalutustyön jälkeen jolloin se on valmiina odottamassa lämpöpumpun asennusta. Asennustyö dokumentoidaan ja siitä luovutetaan asiakkaalle takuutodistus. Alusta loppuun helppo ja nopea toimituskokonaisuus, joka ei sotke työmaata tai sen aikatauluja.

1

Tarjous ja alustava mitoitus

Asiakkaalta saadun maaperätutkimuksen ja arkkitehtipiirustusten perusteella.

2

Järjestelmän lopullinen mitoitus

Paalutuksen jälkeen määritellään aktivoitavien paalujen määrä ja sijoitus paalutuspöytäkirjasta ja paalukartasta.

3

Asennus

Kokonaisjärjestelmän asennus sisältää jakotukin, Elli energiakeräimet, tarvittavien runkolinjojen asennuksen, runkolinjojen ja energiaputkistojen yhdistämisen, järjestelmän paineistuksen ja glykolitäytön sekä energiapaalujen betonoinnin.

4

Dokumentointi

Koohteesta toimitetaan asennuspöytäkirja ja takuutodistus.

Aurime Coolbox

Aurime Coolbox viilennysratkaisu perustuu maasta saatavan ilmaisen energian hyödyntämiseen rakennuksen kesäaikaisessa viilentämisessä. Aurime Coolbox on ohjaus ja lämmönsiirtoyksikkö, joka kerää maapiirissä kiertävästä nesteestä jäähdytysenergiaa rakennuksen jäähdyttämiseen.  Aurime Coolbox on optimaalinen viilennysratkaisu, joka ei auheuta vedon tunnetta tai kylmiä lattiapintoja.

Site design by Imager